Az Iroda közreműködik az adásvételi és bérleti szerződések elkészítésében, véleményezésében, különböző jogok és kötelezettségek bejegyeztetésével kapcsolatos okiratok elkészítése, ellenjegyzése, termőföld adásvételek lebonyolítása, ingatlan nyilvántartási ügyek rendezésében, jogi képviselet ellátásában az ingatlan nyilvántartási eljárás során, illetve más hatóság előtt egyaránt.