Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik a társasági/cégjog valamennyi területén. Részt vesz különböző szerződések elkészítésében, előkészítésében, módosításában, megszüntetésében, véleményezésében az ehhez kapcsolódó felmerülő problémák kezelésében:

 1. a vállalkozási szerződések,
 2. megbízási szerződések,
 3. kiviteli szerződések,
 4. beruházási szerződések,
 5. tervezési szerződések,
 6. együttműködési megállapodások.

Szolgáltatásaink közé tartozik továbbá a gazdasági társaságok alapításában (elsősorban Kft., Zrt. alapításában), cégadatok módosításában, átalakulásában való közreműködés is.

Ügyvédi Irodánk jogi segítséget nyújt a gazdasági társaságokat érintő kérdésekben, amelyben felmerülhet a gazdasági szervezetek módosítása, működése, értékesítése vagy éppen felvásárlása.

Az iroda közreműködik az adásvételi és bérleti szerződések elkészítésében, ingatlan nyilvántartási ügyek rendezésében, jogi képviselet ellátásában az ingatlan nyilvántartási eljárás során, illetve más hatóság előtt egyaránt.

Az irodánk egyik fő jogterülete az energia jog.

Ügyvédeink átfogó jogi tapasztalattal bírnak a villamos energia, földgáz, hulladékgazdálkodás és a megújuló energia jogi területeken egyaránt. Az iroda továbbá részt vesz az energiahatékonysággal kapcsolatos beruházásokban való tanácsadás nyújtásban, energetikai tárgyú vitákban való közreműködésben is. A környezetjoggal kapcsolatos projektekben közreműködik, és jogi tanácsadás nyújt.

Az iroda a következő területeken segédkezik:

 • Érdekképviselet hatósági ellenőrzések során képviselt ellátása;
 • Képviselet adó- és vámhivatallal szemben;
 • Adótanácsadás és adóoptimalizálás;
 • Adó végrehajtási ügyek;
 • Képviselet adóigazgatási eljárásokban;
 • Méltányossági, halasztási, részletfizetési kérelem benyújtása.